Juridisk bistand         til firma

Jurist Gunnar Olsen har gjennom mange år opparbeidet seg lang erfaring og høy kompetanse innenfor blant annet fagfeltene kontraktsrett, gjeld- og betalingsproblemer og tvangsfullbyrdelse. Han er rettshjelper med tillatelse fra Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet til å tilby juridisk bistand. 

Daglig leder Gunnar Olsen er også utdannet Foretaksøkonom NHH og har lang erfaring med regnskapstjenester for firma. 

 

Våre kunder er i hovedsak privatpersoner og mindre bedrifter.

 

Vi bistår kunder fra hele landet.