Vi hjelper deg med økonomien - hele landet

Det er mange muligheter til å få ordning i økonomien.

Har du for mange forbrukslån og for mye gjeld eller ønsker du orden på inkassogjeld?

 

Kan du miste boligen på tvangssalg? Du trenger ikke å eie bolig for å få hjelp av oss.

 

Du får sikker hjelp av en jurist og økonom. Vi hjelper også mange til å beholde bolig og bil. Du trenger ikke å stå alene med gjeldsproblemene. Alene er du svak.

 

Vi gjør alt arbeidet for deg, skaffer oversikt over din gjeld. Begynn selv med å sjekke i gjeldsregisteret.. Vi utarbeider konkrete løsninger slik at du kan få orden i økonomien. 

Du skal være trygg når du bruker oss og sikker på at du får profesjonell bistand. Bruk av ukvalifisert hjelp kan koste deg dyrt. Flere rådgivere lokker med gratis vurdering av din sak, men det bør du ikke bite på. Uten solid utdannelse i ryggen kan det bli gjort alvorlige feil. Hvem ville for eksempel brukt en "lege"  uten at han/henne var utdannet som lege? Slik bør en også tenke når en trenger hjelp med økonomien. Rådgiver bør ha solid juridisk og økonomisk utdannelsen slik at ikke du mister dine rettigheter.  

Frivillig
gjeldsordning

Har du mistet kontrollen over gjelden og trenger en frivillig gjeldsordning eller en tvungen gjeldsordning?  

 

Da kan du også kontakte oss. Vi hjelper deg som har mange lån og trenger å få redusert den månedlige betalingen.

 

Vi gjør arbeidet for deg og forhandler om en frivillig ordning, nedbetaling eller sletting av renter mv., slik at du kan få orden i økonomien.

Ønsker du heller en tvungen gjeldsordning kan vi også hjelpe deg med det. 

 

Betaling til inkassobyrå hvor gjelden ikke går ned, er dessverre bortkastede penger. Det kan også føre til at du aldri får orden i økonomien.

 

Frivillig eller en tvungen gjeldsordning kan være en meget god løsning for å redusere utgiftene.

Unngå tvangssalg
av bolig

Betalingsanmerkninger og svartelistet hos bankene? 

 

Det hindrer ikke oss å skaffe deg nytt boliglån. 

 

Vi søker banker om refinansiering av lån og samling av inkassogjeld slik at du kan få orden i økonomien og unngå tvangssalg.

 

Ved å samle ugunstige lån inn i ett boliglån vil du få betydelig lavere renter.

 

Hvis du har lån til inkasso øker gjelden raskt. Renter og inkassogebyrer mv. er betydelige når lån blir misligholdt. Du bør handle raskt slik at du ikke mister boligen på tvangssalg.

Dersom refinansiering ikke er mulig, kan vi bistå deg med å prøve å unngå tvangssalg. Et frivillig salg kan være aktuelt, men det kan også være mulig å unngå tvangssalg på andre måter. Vår jurist er spesialist og vet hva som er mulig. 

 

Ikke tap dine rettigheter når du trues av tvangssalg.

Samling av gjeld - inkassogjeld

Har du for mange lån og inkassokrav og ønsker orden i økonomien? 

 

Samle all gjeld og betal en gang hver måned, slik får du kontroll over din økonomi.

Nye kreditt-lån for å betale gammel gjeld vil føre deg enda lenger ned i gjeldsproblemene. Det blir ikke billigere å øke gjelden hos dyre utlåns-firma selv om de vil ha deg til å tro det.

Vi tar kontakt med alle du skylder penger og vi får en fullstendig oversikt over din gjeld.

 

Deretter setter vi opp et forslag til nedbetaling av gjelden slik at du ikke vil få problemer med å betale dine avdrag. 

 

Vi hjelper deg med en avdragsordning som gjør at du kan betale en fast sum pr. måned til dem du skylder penger. Det kan gjøre at du får orden i økonomien.Vi hjelper deg gjerne med samling av gjeld.

Tvungen gjeldsordning

Ønsker du hjelp med å få slettet gjeld?

 

Hvis den beste løsningen for deg vil være en rettslig gjeldsordning for å få slettet gjeld hjelper vi deg også frem til målet - orden i økonomien.

 

Vår jurist hjelper deg som ønsker en tvungen gjeldsordning. En rådgiver som ikke er jurist kan neppe avgjøre om du har rett på en rettslig gjeldsordning, beholde boligen eller hvilke andre rettigheter du har i en gjeldsordning.

 

Hvis du får avslag på en søknad om gjeldsordning kan vi også vurdere avslaget og eventuelt sende klage til retten.

 

Uten en jurist i ryggen stiller du svakt overfor dem du skylder penger og myndighetene. Namsmannen kan også gjøre juridiske feil. Det kan gjøre at du får urettmessig avslag på en gjeldsordning, mister dine rettigheter til bolig, bil etc..

Har du fått avslag på gjeldsordning via namsmannen kan det være mulig med fri rettshjelp av Rettshjelper Gunnar Olsen, klikk inn på vår side om fri rettshjelp.