Fri rettshjelp – ved tvangssalg av bolig

 

Hvis du står i fare for å miste boligen på tvangssalg kan det være mulig å få fritt rettsråd av Rettshjelper cand jur Gunnar Olsen som er autorisert rettshjelper. Hvis du får avslag på søkand om gjeldsordning gjennom namsmannen, kan det også være mulig å oppnå fri rettshjelp etter søknad. 

Hvis du ønsker fri rettshjelp må det sendes søknad til Fylkesmannen der du bor. Vi kan hjelpe deg.

Det gis som regel ikke fri rettshjelp dersom søker som er enslig har skattbar brutto månedsinntekt over

kr 20 500 (årsinntekt over kr 246 000), eller til søkere som er gifte eller samboere hvis begges brutto månedsinntekt samlet overstiger kr 30 750 (samlet årsinntekt overstiger kr 369 000). Det vil kun være noen timers arbeid og det er mulig du må betale en egenandel.

En søknad om fri rettshjelp til Fylkesmannen skal inneholde opplysninger om hva saken gjelder, og hvilken form for bistand det søkes om. Søknaden må gi utfyllende opplysninger om søkerens og eventuell ektefelle/partner eller samboers økonomiske stilling. Egenerklæringsskjema skal fylles ut og vedlegges søknaden. Søknaden sendes som hovedregel til fylkesmannen i det fylket søker har bopel, eller oppholder seg over noe tid. (Adressen som er registrert i Folkeregisteret er ikke avgjørende for hvor søknaden skal sendes.

Trenger du annen juridisk hjelp, kan også jurist Gunnar Olsen hjelpe deg for en rimelig kostnad på flere rettsområder. 


 

Fri rettshjelp ved tvangssalg av bolig